Pantermobility.com

Screenshot 2023-03-23 at 12.46.22

 

SELSKAPSINFORMASJON

Selger: Sparkfix.no ved HR & Stenseng AS 
ORG NR.: 926133160
Mail: info@sparkfix.no

Selger blir betegnet som: Sparkfix.no, HR & Stenseng, oss/våre eller vi.
Kjøper blir betegnet som: kunde, du, deg, ditt eller din.

ANSVAR VED REPARASJON

Sparkfix.no fraskriver seg ansvar på eventuelle skader ved reparasjon. Ved for eksempel kortslutning, brudd på kabler eller lignende under reparasjon, fraskriver Sparkfix.no ansvaret for skaden.

PERSONVERN, SIKKERHET OG PERSONOPPLYSNINGER

I forbindelse med bestillingen, godtar du at HR & Stenseng AS lagrer og bruker informasjonen din. Vi gjør dette for å oppfylle våre forpliktelser overfor deg. Vi dokumenterer også all kommunikasjon vi har med deg via e-post, for å kunne tilby tjenesten som du forventer av oss. HR & Stenseng AS vil ikke avsløre din personlige informasjon til tredjepart. Vi forbeholder oss retten til å bruke e-post for å sende markedsføring og nyhetsbrev

PRISER

Alle våre priser er inkludert mva.
Frakt er ikke inkludert i våre priser, så om varen skal fraktes kommer dette som et tillegg i prisen. Våre priser kan variere og det tas derfor forbehold om prisendringer i forhold til markedet og andre faktorer. Det tas også forbehold om skrivefeil på vår nettside.

ANGRERETT

Kjøperen kan angre kjøpet av varen etter angrerettslovens bestemmelser. Angrerett innebærer at kjøperen uten grunn kan returnere varen til selgeren selv om det ikke er noen mangel ved den og selv om den ikke er levert. Kjøperen må gi selger melding om bruk av angreretten innen 14 dager etter at varen, de foreskrevne opplysninger om angreretten og angrerettsskjema er mottatt.

Mottar kjøperen angreskjema og de nødvendige opplysningene på et senere tidspunkt enn ved levering av varen, begynner angrefristen å løpe fra den dagen kjøperen mottar angrerettsskjema og opplysningene. Har kjøperen ikke mottatt tilstrekkelig informasjon eller angrerettsskjema, vil angrefristen likevel gå ut 3 måneder etter at varen er mottatt. Dersom kjøperen ikke har fått informasjon om angrerett i det hele tatt, vil fristen være 1 år.

Meldingen fra kjøper til selger om bruk av angreretten bør av bevishensyn være skriftlig (angrerettsskjema, e-post, telefaks eller brev), og den må inneholde opplysninger om hvordan kjøperen vil returnere varen til selgeren.

Kjøperen skal uten unødig opphold, og senest 14 dager fra melding etter angreretten ble gitt, sende varene tilbake, eller overlevere dem til selgeren dersom selgeren ikke har tilbudt seg å hente varene.

Dersom kjøperen uttrykkelig har valgt en annen type levering enn standardleveringen som selgeren tilbød, skal selgeren likevel ikke betale tilleggskostnadene dette medførte.

Tilbakebetaling skal skje uten unødig opphold, og senest 14 dager fra da selgeren fikk melding om kjøperens beslutning om å benytte angreretten. Med mindre noe annet uttrykkelig er avtalt med kjøperen, skal tilbakebetalingen skje ved bruk av samme betalingsmiddel som kjøperen benyttet. Kjøperen skal ikke betale noen form for gebyr som følge av tilbakebetalingen.

Selgeren kan holde tilbakebetalingen tilbake til varene er mottatt, eller til kjøperen har lagt frem dokumentasjon på at varene er sendt tilbake. Dette gjelder ikke når selgeren har tilbudt seg å hente varene.

Kjøperen må bære kostnadene ved å returnere varene dersom angreretten brukes.

Kjøperen kan undersøke produktet før han eller hun angrer på kjøpet. Varen må likevel kunne leveres tilbake til selgeren i tilnærmet samme stand og mengde som den var i da kjøperen mottok den. Selgeren kan kreve at forbrukeren erstatter verdireduksjon som følge av kjøperens håndtering av varene som ikke har vært nødvendig for å fastslå varenes art, egenskaper og funksjon.

Kjøperen bør sende varen tilbake til selgeren i originalemballasjen hvis dette er mulig. Kjøperen kan ikke angre på kjøp av varer som forringes raskt, varer som av hensyn til helsevern eller hygiene ikke er egnet for retur, eller på lyd- og bildeopptak (herunder CDer, DVDer) eller datamaskinprogrammer hvor forseglingen er brutt.

NB! Det er ikke mulig å bruke angrerett på tjenester. Dersom Sparkfix har byttet dekk, slange, eller lignende, vil angreretten kun kunne brukes på fysiske produkter.

 

Handlekurv